Neden yasaktır

Yaşam
Neden yasaktır

İslam Dininde Evde Köpek Beslemek Neden Haramdır? İşte Nedeni İslam dininde evde köpek beslemek namacıyla haramdır? Haram olmasının hikmeti nedir? Evin bahçesinde köpek beslemenin dinen bir yasağı var mıdır? Köpek besleme ile alakalı merak edilen bütün soruların cevaplarını merak edenler amacıyla derledik. İslama dininde 4 hak mezhep vadır. 4 mezhebe göre de evde köpek beslemek haramdır. Mezheplerin köpek besleme ile alakalı yorumlamaları değişik değişikdır. Uygulama da değişiklikler vardır. Bütün Detayları İle Evde Köpek Beslemenin Mezheplerde Uygulama Şekilleri Hanefilere göre köpek elbiseye sürtünürse o elbiseyle namaz kılınır. Yalnız, köpeğin ağız suyu ya da salyası ve tersi necistir. “İçinde köpek tespit edilen eve rAhmet meleklerinin girmeyeceği, ev sahibinden her gün birtakım sevapların azalacağı, ama av, sürü ve bekçilik gibi gereksinimler amacıyla köpek beslemenin caiz olduğu” gibi hadis-i şerifler vardır. Hem de salya ve tüyleri her tarafa bulaşacağından ibadetlerimize ve sağlığımıza zarar verme olsılığı de vardır. Bu sebeple gereksinim yoksa evde köpek bulundurmak doğru değildir. İhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram değildir ama hafif mekruhtur. Hukuk dilinde buna “tenzihi mekruh” denilir. Fakat bununla birlikte köpek tespit edilen evde yaşanır, kılınan namazlar ve oluşturulan ibadetler de geçerlidir. Yeter ki kıldığımız yer ya da seccade temiz olsun. Resûl-i Ekrem (sav) şu şekilde buyuruyor: “Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından her gün bir oran eksilir.”( Buhari, Zebaih, 6; Müslim, Müsakat, 46,50,56-58) Köpek tespit edilen eve melek girmediğini belirten hadisler de göz önünde bulundurulduğunda, koruma ve avlanma gibi bir gereksinim bulunmadan evlerde köpek beslemek İslamda menedilmiştir.Çünkü; a) Köpek besleyecek kadar olanağı olanların bakım ve harcamalarına fakir ve kimsesiz insanlar daha layıktır. b) Tıbbın net açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geride bıraktığımız çoğu hastalık vardır. c) Köpek yoldan gelip geride bıraktığımızi, misafiri korkutur, rahatsız eder. (Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık) İçinde köpek tespit edilen eve meleklerin girmemelerinin namacıylai onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan kaynaklı lüzumsuz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak amacıyla cezalandırılmıştır. (Nevevî, Şerhu’l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, XIV, 84; Aynî, Umdetü’l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Hanefilerde esah olan, köpeğin bizatihi necis olmadığıdır, çünkü korunma ve avlanmada ondan yararlanılmaktadır. Domuz ise bizatihi necistir. Kurandaki “O pistir” ayetinden kasıt domuzdur. Yalnız, köpeğin ağız suyu ya da salyası ve tersi necistir. Vücudunun diğer yerleri buna kıyas edilmez. Ağzını kaba sokarsa kab yedi defa yıkanır. Resulullah (as) buyurdu ki: Köpek sizden birinin kabından içerse, onu yedi defa yıkasın. Ahmed ve Müslim’de: “Köpeğin ağzını soktuğu sizden birinin kabının temizliği, ilki toprakla olan yedi defa yıkamaktır. (Ahmed, Buhari, Müslim) Malikilere göre: İster beslenmesine izin verdiği bekçi ve çoban köpeği olsun, isterse diğer köpek, mutlak olarak temizdir. Sadece ağzını soktuğunda ünlü olan görüşe göre taabbüden yedi defa yıkanır. Ayağını ya da hareket ettirmeden dilini soksa ya da salyası düşse yıkamak gerekmez. Şafii ve Hanbelilere göre: Köpek domuz ve onlardan türeyenler, bunların artığı, teri necistir. Bunlarla kirlenen eşya biri toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Önceki olay binaen ağzının necaseti sabit olursa, geri kalan kısım da ilk önce öyledir. Zira ağzı çok soluduğu amacıyla en temiz yeridir. (Bk. İslam Fıkhı Ansiklopedisi Prof. Dr. Vehbe Zuhayl Amerikalı bir adam köpeğinin kendisini yalaması neticesi ölümcül bir bakteri kapmış ve ayakları dahil birtakım uzuvları kesilmişti. Halen daha hindistanda köpek evlilikleri yasal ve yasaldır. Hindistan inanışlarında ülkenin yüzde 2 lik alanı köpeklere tapar. Köylerde evin ve hayvanların güvenliğini sağlamak hedefli bahçede beslenen köpek amacıyla dinen rastgele bir yasak yoktur..