Eşler Birlikte Banyo Yaparsa

Yaşam
Eşler Birlikte Banyo Yaparsa

İlk olarak islam dininde insanların yalnızca ibadet eder iken değil hayatlarının her evrelerinde temiz olmaları istenmektedir. Bu yüzden de sık sık banyo olmalı ve vücut temizliğimizi de en az ruh temizliğimiz kadar önemsemeliyiz. Hayatının her hemen müslümanlara misal olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ise banyo adabı ile alakalı nelere ilgi edilmesini hadisleriyle anlatmaktadır. İslam’a göre eşlerin birlikte banyo yapmalarında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Zaten Hz. Âişe’nin Hz. Muhammed’le birlikte yıkandığından bahseden hadis-i şerif Buhârî’de geçmektedir. Ancak buradan eşlerin birlikte yıkanmalarının câiz bulunduğu anlaşılsa da büsbütün örtüden sıyrılmış oldukları anlaşılmamalıdır. Çünkü çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifte çıplaklığa karşı müslümanları uyarı etmiştir. Buradan şu neticesi çıkarabiliriz. Eşlerin eş güdümlü banyo yapmaları haram değildir ancak büsbütün çıplak olunması gusül Abdestine bağlı kalınmadığı manasına gelmektedir. Aynı sürete çoğu dini kaynağa göre banyo olurken çıplak kalınması hem insanın insanlık özelliğine, hem de Tanrı’a, meleklere ve eşine karşı utanma duygusuna terstir. Banyo yapar iken örtülü olunması gerektiği çoğu hadis-i şerifte de geçmektedir. İslam dininde mühim konulardan biri de temizliktir. Her birimizin de bildiği gibi temizlik imandadır diye bir tabir bulunmaktadır ve bu cümlenin gerçekten bizlere vermek istediği mesaj İslam‘ın temizliğe verilen önemi vurgulamaktır. Ayrıca Kuran’ı Kerim’de yer alan çoğu ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere hem parasal hem de manevi temizlik Tanrı katında ve Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem nazarında hayli mühimdir. Haliyle de İslam dinindeki en ilgi edilmesi gereken konulardan biri de temizlik hususu olmuştur.İslam dininin, günde 5 süre namaz kılmayı ve namazdan evvelce de Abdest alarak günde 5 kez temizlenmeyi lüzumlu kıldığından da İslam dininde temizliğin ne denli mühim bulunduğunu anlayabiliyoruz. Temizlik hususundaki ilk yükümlülük, insanın kendisini, vücutini, elbiselerini ve yaşadığı yeri temiz tutması yani parasal temizliğe yerine getirmesidir. Bu temizlik, hem ibadetlerin ilk gereğidir hem de sıhhat yönünden son derece mühimdir.Bildiğiniz gibi bugünümüzde bir çok hastalığın esasında de yetersiz hijyen yatmaktadır ve bu hal insanda geçici ya da kalıcı bir grup hastalıklara sebep olmaktadır. Bu yüzden temizlik ve hijyen kurallarına uymalı ve son derece evvelce kendimizi sonra da çevremizi temiz tutmaya çalışmalıyız.