70 Yaşında kadın..

Genel
70 Yaşında kadın..

Emekli öğretmen bütün ülkeyi ayağa kal-dır-dı..Tam dördüz do-ğur-du..Babasını duyan saç baş yoldu..70 yaşındaki kadın dör-düz do-ğur-du bebeğin babası ise iğ-ren-ç!..Daha evvelce 55 yaşında çocuk sahibi olan kadın 70 yaşında dör-düz do-ğur-du . Yaşça büyük olan kadının do-ğur-masının yanı sıra bebeklerin babası ise herkesi hayretler amacıylae düşürdü… Devamı amacıyla gorsele doku82nun

Sonraki